Tato síť odborníků nabízí plánovačům akcí možnost přežít pandemii