Pokud nezaplatíte předplatné, přestane tato vesta na motocyklový airbag fungovat