Zakladatel Papa Johna se snaží vyjasnit komentář, který při rozhovoru vyvolává obočí