IKEA tvrdí, že zpoždění Suezského průplavu, které by kdy mělo mít, by mělo mít pouze „malý dopad na dostupnost“