Výrobci nábytku vidí v době pandemie vzestup podnikání