CRISPR nabízí potenciál žít věčně, ale za jakým účelem?