Mohl by být Luis Miguel stejně úspěšný bez strategií Luisita Reye?